Croeso i wéfan Llygad y Dydd!
Papur bro Dolgellau a'r Cylch, ar gael trwy Siop y Cymro, Cwt Gwyn, Garej Mallwyd, Eurospar a'r Eagles. Gwerthfawrogwn bob pryniad.

Llun clawr Rhifyn 49
Llun clawr Rhifyn 50
Llun clawr Rhifyn 51

Cysylltwch!

E-gyfeiriadau, i gyd @llygadydydd.cymru

golygydd - ar gyfer erthyglau, newyddion....

proc - rhowch "proc" i'r Llygad efo'ch syniadau!

hysbyseb - i drafod hysbysebu gyda ni

Trydar: @Llygad_y_Dydd

Gweplyfr: Llygad y Dydd

Ar bapur: yng ngofal Siop y Cymro

Dyddiadau Cau

2022
Deunydd erbyn Rhifyn ar gael
5 Medi 21 Medi
3 Hydref 19 Hydref
7 Tachwedd 23 Tachwedd
5 Rhagfyr 21 Rhagfyr
2023
2 Ionawr 15 Ionawr
6 Chwefror 22 Chwefror
6 Mawrth 22 Mawrth
3 Ebrill 19 Ebrill
1 Mai 17 Mai
5 Mehefin 21 Mehefin
10 Gorffennaf 26 Gorffennaf

-

Stori i'w Dweud?

Hoffen glywed gan bob busnes, pob clwb, pob cymdeithas, pob ysgol a phob unigolyn sydd â stori i'w dweud. Gellir gysylltu â'ch gohebydd pentre neu atom ni yn uniongyrchol.

Hysbysebion

Croesawir hysbysebion, ac mae help ar gael i lunio hysbyseb Gymraeg os ydych angen.
Lliw llawn neu ddu a gwyn - un pris!
Termau fesul rhifyn:

1/16 tudalen £10
1/8 tud. £20
1/4 tud. £40
1/2 tud. £80
Tud. gyfan £160

Hysbysebu am flwyddyn:
2 fis am ddim.
Cyfarchion: £5

Newyddion lleol gan bobl leol - mae Llygad y Dydd yn brosiect cymunedol.
Tîm o wirfoddolwyr sy'n gyfrifol am y cynnwys, y creu a'r dosbarthu.
Croesawir aelodau newydd i'r tîm!