Croeso i wéfan Llygad y Dydd!
Papur bro Dolgellau a'r Cylch, ar gael trwy Siop y Cymro, Cwt Gwyn, Garej Mallwyd, Eurospar a'r Eagles. Gwerthfawrogwn bob pryniad.

Llun clawr Rhifyn 43
Llun clawr Rhifyn 44
Llun clawr Rhifyn 45

Cysylltwch!

E-gyfeiriadau, i gyd @llygadydydd.cymru

golygydd - ar gyfer erthyglau, newyddion....

proc - rhowch "proc" i'r Llygad efo'ch syniadau!

hysbyseb - i drafod hysbysebu gyda ni

Trydar: @Llygad_y_Dydd

Gweplyfr: Llygad y Dydd

Ar bapur: yng ngofal Siop y Cymro

Dyddiadau Cau

2021
Deunydd erbyn Rhifyn ar gael
6 Medi 23 Medi
4 Hydref 21 Hydref
1 Tachwedd 18 Tachwedd
6 Rhagfyr 23 Rhagfyr
2022
10 Ionawr 28 Ionawr
7 Chwefror 24 Chwefror
7 Mawrth 24 Mawrth
4 Ebrill 22 Ebrill
2 Mai 18 Mai
7 Mehefin 23 Mehefin
11 Gorffennaf 29 Gorffennaf

-

Stori i'w Dweud?

Hoffen glywed gan bob busnes, pob clwb, pob cymdeithas, pob ysgol a phob unigolyn sydd â stori i'w dweud. Gellir gysylltu â'ch gohebydd pentre neu atom ni yn uniongyrchol.

Hysbysebion

Croesawir hysbysebion, ac mae help ar gael i lunio hysbyseb Gymraeg os ydych angen.
Lliw llawn neu ddu a gwyn - un pris!
Termau fesul rhifyn:

1/16 tudalen £10
1/8 tud. £20
1/4 tud. £40
1/2 tud. £80
Tud. gyfan £160

Hysbysebu am flwyddyn:
2 fis am ddim.
Cyfarchion: £5

Newyddion lleol gan bobl leol - mae Llygad y Dydd yn brosiect cymunedol.
Tîm o wirfoddolwyr sy'n gyfrifol am y cynnwys, y creu a'r dosbarthu.
Croesawir aelodau newydd i'r tîm!